DollZone

Guess who

全套包括:裸娃,面妆260,服装(C60-055)360,假发(GW60-025)130,鞋子(S70-017)150,眼珠(池子眼为非卖品,官眼为g16-128);裸娃价格¥2300; 官图肤色白,默认身体为b60-005,可选肤色,美白,粉普,黄普。

评论

热度(17)